Cinque Terre

384 Tình Huống Thực Hành Đàm Thoại Tiếng Hàn

Tác giả :
Thể Loại : Học Ngoại Ngữ
PDF Đọc Online


Cuốn sách 384 tình huống thực hành đàm thoại tiếng Hàn với 192 mẫu câu cơ bản, ứng dụng được trong nhiều tình huống giao tiếp khác nhau. Mỗi mẫu câu đều có hai tình huống đàm thoại. Bạn nên học thuộc các mẫu câu đàm thoại này để hiểu cách vận dụng.

Có thể bạn thích sách  7 Cách Học Tiếng Anh Du Kích