Cinque Terre

Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm

Tác giả :
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
EPUB MOBI


Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Bạn Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm

Xuyên suốt cuốn sách là một nguyên tắc quan trọng – đóng vai trò chủ đạo trong tư tưởng về quản lý của Nic Peeling, đó là: năng lực của nhà quản lý được đánh giá bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Hành động của nhà quản lý sẽ là tâm gương cho mọi người noi theo.

Cuốn sách này đề cập đến những năng lực mà một nhà quản lý cần có, đó là:

– Quản lý con người: Làm thế nào bạn biết chắc được rằng mình đã giải quyết hợp lý mọi tình huống?

– Khả năng lãnh đạo: Cần phải làm gì để được mọi người nhìn nhận vừa với tư cách một người lãnh đạo vừa với tư cách một nhà quản lý.

– Văn hoá: Làm thế nào để duy trì và phát huy bản sắc văn hoá tập thể

– Quản lý những người ở những cương vị khác nhau: Làm thế nào có thể quản lý được những người ở những vị trí khác nhau?

– Cơ cấu tổ chức: Làm sao đối phó được với những áp lực đó?

– Quản lý hoạt động kinh doanh: Có những nguyên tắc quản lý hoạt động kinh doanh nào hữu ích, có thể áp dụng được không?

– Ứng xử với cả tổ chức: Cách giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ là gì?

– Khoảng cách giữa biết – nói – làm: Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành quản lý?

Có thể bạn thích sách  Trở Thành Thiên Tài Chơi Chứng Khoán