Cinque Terre

Bối Cảnh Định Đô Thăng Long Và Sự Nghiệp Của Lê Hoàn

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
PDF Đọc Online


Nội dung chính:

Phần 1. Quê hương, gia thể, cuộc đời và sự nghiệp của Lê Hoàn

Phần 2. Sự nghiệp chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc

Phần 3. Sự nghiệp xây dụng và kiến tạo đát nước Đại Cồ Việt

Phần 4. Lê Hoàn, nhà Tiền Lê và bối cảnh định đô Thăng Long

Có thể bạn thích sách  Vua Gia Long Và Người Pháp