Cinque Terre

Đồ Hình Giải Thích: Hoàng Đế Nội Kinh Và Phương Thức Dưỡng Sinh Trung Quốc

Tác giả :
Thể Loại : Y Học - Sức Khỏe
PDF Đọc Online


Hoàng đế nội kinh cho rằng nền tảng của sinh mệnh là cân bằng âm dương, cũng có nghĩa là chỉ có thể nắm vững quy luật biến hóa âm dương của trời đất, thuận theo sự phát triển của Âm – Dương và thích ứng với biến thiên của bốn mùa, chức năng của cơ thể mới duy trì ở trạng thái bình thường, sinh mệnh mới được kéo dài.

Hoàng đế nội kinh thông qua lý luận điều hòa Âm Dương, dưỡng sinh bốn mùa, giúp chúng ta khỏe mạnh trường thọ.

– 300 hình vẽ minh họa tỉ mỉ, sống động

– 250 sơ đồ biểu đạt, sáng tạo, cô động.

– Giải đáp những thắc mắc về bản chất của sinh tử

– Nắm vững được phương thức dưỡng sinh cơ bản

– Dựa vào kinh điển truyền thống từ 2000 năm trước. Tiếp nhận nhưng cách thức dưỡng sinh thuận với tự nhiên đầy trí tuệ của Trung Quốc

– Là sách dưỡng sinh hiện đại của Trung Quốc được chú ý nhiều nhất.

– Kinh điển dưỡng sinh từ thời tối cổ – Phương pháp trình bày hiện đại – Uy tín thực dụng khó có thể chế trách.