Cinque Terre

Đông Y Thời Lịnh Bịnh Học

Tác giả :
Thể Loại : Y Học - Sức Khỏe
PDF Đọc Online


Cuốn sách Thời Lệnh Bệnh Học là tên gọi chung của các loại bệnh chứng bốn mùa cảm mạo, do sự thanh dổi của sáu khí: phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa gây ra, mà sáu khí thì ký vượng theo bốn mùa, cho nên gọi là Bệnh Thời Lệnh….
 

 

Có thể bạn thích sách  Điểm Huyệt Chân Truyền Đồ Giải – 100 Bí Phương Thần Dược Chữa Thương Khoa