Cinque Terre

Dược Học Và Thuốc Thiết Yếu

Tác giả :
Thể Loại : Y Học - Sức Khỏe
PDF Đọc Online


Vấn đề sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và phù hợp với hoàn cảnh kinh tế xã hội được nhiều nước rất quan tâm. Bộ Y tế đã chọn chương trình thuốc thiết yếu là một chương trình y tế Quốc gia. Chương trình đã xây dặng được danh mục thuốc tối cần và thuốc chủ yếu cho ngành Y tế từ tuyến trung ương đến cơ sở.

Cuốn sách Dược học và Thuốc thiết yếu được soạn thảo để dùng cho tất cả các đối tượng học sinh trong trường trung học y tế. Khi giảng dạy, thầy giáo căn cứ vào Mục tiêu và Nội dung của từng chương trình đào tạo để soạn giáo án chọn lựa và nhấn mạnh cho thích hợp. Như vậy, cuốn sách sẽ thay cho việc chép bài trên lớp, giúp học sinh chủ động học tập, và có nhiều thời gian rèn luyện kỹ năng tay nghề.

Cuốn sách đã được các giáo sư, dược sĩ đã và đang giảng dạy tại trường Đại học, Trung học và ngành Y tế soạn thảo, dựa trên cơ sở danh mục thuốc thiết yếu và một số loại thuốc thông dụng hay gặp trên thị trường hiện nay.