Cinque Terre

Đường Là Hiểm Họa Của Toàn Nhân Loại

Tác giả :
Thể Loại : Y Học - Sức Khỏe
PDF Đọc Online


Đây là quyển sách mà mọi gia đình cần đọc, để tránh hao tổn tiền bạc trị bệnh, để bớt lo sợ về việc không có hoặc mất bảo hiểm sức khoẻ, để đỡ mất thì giờ tìm kiếm bác sĩ, để tráng kiện và vui sống những ngày tháng qua nhanh trên thế gian này, để hạnh phúc và sáng tạo. Lê Công Thình (Diệu Tín Liên Châu )

ĐƯỜNG LÀ KHỔ ÁCH

Tác Giả : William Dufty Lê Công Thình (Lược và Tuyển dịch) Quyển sách bán chạy nhất trên toàn thế giới vì lợi ích nhất cho sức khỏe loài người. Trên một triệu quyển bán hết tại Hoa Kỳ trong thời gian kỷ lục ở đầu thập niên 1980 Tờ Chicago Tribune viết: Đây là bản đúc kết, tường trình với lời lẽ chỉ trích cứng rắn, với nhận xét các nhân vật lịch sử thật nghiêm minh. 

Có lẽ quí bạn chưa từng đọc một tài liệu về Đường như thế này!! Tờ San Francisco Review of Books viết: Nếu bạn thật sự nghĩ đến sức khoẻ của mình, hãy đọc Sugar Blues. John Shelley viết trong tạp chí Let‟s Live (Chúng ta hãy sống): Tất cả những gì loài người muốn biết về „đường‟ đều được trình bày rõ ràng trong Sugar Blues.