Cinque Terre

Giáo Sĩ Thừa Sai Và Chính Sách Thuộc Địa Của Pháp Tại Việt Nam (1857 – 1914)

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
EPUB MOBI PDF Đọc Online


Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam (1857 – 1914) ra đời cách đây 30 năm nhưng vẫn luôn mới, bởi đó là một kho tàng tài liệu lịch sử và là tài liệu đầu tay cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu lịch sử mất chủ quyền của Việt Nam hồi thế kỷ 19.

Tác phẩm này là một luận án tiến sĩ quốc gia đệ trình trước Đại học Paris năm 1969 của Giáo sư Cao Huy Thuần (GS Cao Huy Thuần hiện đang là Giáo sư Đại học tại Pháp, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Liên Hiệp Âu Châu tại Đại học Amiens). Năm 1990, với sự bảo trợ của Đại học Yale, tác giả đã xuất bản cuốn sách này bằng nguyên văn tiếng Pháp với nhan đề: “Les missionnaires et la politique coloniale francaise au Viêt Nam, 1857 – 1914”.

Có thể bạn thích sách  Lam Sơn Thực Lục