Cinque Terre

Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 12

Tác giả :
Thể Loại : Khoa Học - Kỹ Thuật
PDF Đọc Online


Hãy trả lời em tại sao – tập 12

Các lỗ đen có một lực trọng trường mạnh đến nỗi ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra khỏi chúng. Cho nên bạn có thể nghĩ rằng tiến đến những lỗ đen sẽ sinh ra một cảm giác nặng nề tăng dần dần hay bị nghiến bẹp. Điều đó có thực sự đúng hay không? Lỗ đen hoạt động như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong tập 12 của bộ sách Hãy trả lời em tại sao. Ngoài ra, trong tập này bạn còn được biết thêm nhiều thông tin về thế giới tự nhiên, trên trời – dưới đất, thiên đàng, vũ trụ nữa.

Có thể bạn thích sách  Toán Học Siêu Hay