Cinque Terre

Kể Chuyện Danh Nhân Việt Nam – Tập 1: Các Vị Tổ Ngành Nghề Việt Nam

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
PDF Đọc Online


CÁC VỊ TỔ NGÀNH NGHỀ VIỆT NAM là tập sách mở đầu cho bộ sách nhiều tập Kể chuyện danh nhân Việt Nam do nhà thơ Lê Minh Quốc biên soạn được tái bản có sữa chữa bổ sung, nhằm giúp độc giả hiểu được sự hình thành của các ngành nghề và thấm nhuần công đức của các danh nhân đã có nhiều đóng góp trong các ngành nghề truyền thống. Đây là điều cần thiết trên hành trình “về nguồn” để chúng ta cùng tự hào, hãnh diện với những tên tuổi gắn liền với ngành nghề nhất định.

Có thể bạn thích sách  33 Chiến Lược Của Chiến Tranh