Cinque Terre

Kinh Tế Học

Tác giả :
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
PDF Đọc Online


Việt Nam đã trở thành thành viên thừ 150 của Tổ chức Thương mại Thế Giới (WTO). Sự hội nhập này hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho chúng ta phát triển, song cũng mang lại cho chúng ta không ít thách thức phải vượt qua. Hành trang hội nhập vào nền kinh tế thế giới đòi hỏi chúng ta cần phải có kiến thức về kinh tế học hiện đại. 

Nội dung sách đã được sửa đổi, bổ sung nhiều so với lần trước, phù hợp với thực tế phát triển của nền kinh tế thế giới. Trong mỗi chương, các vấn đề cơ bản được trình bày một cách có hệ thống, ngắn gọn dễ hiểu, các định nghĩa chuẩn xác, có nhiều ví dụ thực tế minh hoạ cho phần lý thuyết, sách còn cập nhật nhiều số liệu thống kê về tình hình phát triển kinh tế thế giới. Cuối mỗi chương có phần tóm tắt nội dung và một số bài tập để bạn đọc kiểm tra kiến thức thu nhận được của mình.

Mục lục:

Lời nhà xuất bản
Mục lục chi tiết 
Khung chương trình gợi ý cho một khoá học ngắn hạn
Lời mở đầu
Quy trình đọc
Phần 1: Giới thiệu
1. Kinh tế học và nền kinh tế
2. Các công cụ phân tích kinh tế
3.Cầu, cung và thị trường
Phần 2: Kinh tế học vi mô thực chứng
4. Độ co giãn của cung và cầu
5. Lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cầu
6. Các quyết định cung ứng
7. Cung và chi phí
8. Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần tuý
9. Cấu trúc thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo
10. Thị trường lao động
11. Các loại lao động
12. Các thị trường yếu tố và phân phối thu nhập
13. Rủi ro và thông tin
14. Nền kinh tế thông tin
Phần 3: Kinh tế học phúc lợi
15. Kinh tế học phục lợi
16. Thu và chi của chính phủ
17. Chính sách ngành và chính sách cạnh tranh
18. Độc quyền tự nhiên: Công cộng hay tư nhân?
Phần 4: Kinh tế học vĩ mô
19. Giới thiệu về kinh tế học vĩ mô
20. Sản lượng và tổng cầu
21. Chính sách tài khoá và ngoại thương
22. Tiền tệ và hoạt động ngân hàng
23. Lãi suất và cơ chế lan truyền tiền tệ
24. Chính sách tiền tệ và tài khoá
25. Tổng cung, giá cả và sự điều chỉnh đối với những cú sốc
26. Lạm phát, kỳ vọng và độ tin cậy
27. Thất nghiệp
28. Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán
29. Kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở
30. Tăng trưởng kinh tế
31. Chu kỳ kinh doanh
32. Kinh tế học vĩ mô: Tổng kết
Phần 5: Kinh tế thế giới
33. Thương mại quốc tế
34. Các chế độ tỷ giá hối đoái
35. Hội nhập Châu Âu
36. Các nước kém phát triển
Phụ lục: Đáp án
Thuật ngữ

Có thể bạn thích sách  1001 Cách Giữ Chân Khách Hàng