Cinque Terre

Lam Sơn Thực Lục

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
EPUB


Sách ghi chép tóm tắt quá trình khởi nghĩa Lam Sơn và chiến tranh giải phóng chống Minh (1418-1427). Nguyên bản bằng chữ Hán do Nguyễn Trãi viết, Lê Lợi đề tựa và kí là Lam Sơn động chủ. Tuy người đời sau có sửa chữa, thêm bớt, Lam Sơn thực lục vẫn là tài liệu có giá trị lịch sử chân thực.

Có thể bạn thích sách  Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Napoleon Bonaparte