Cinque Terre

Learning English As A Foreign Language For Dummies

Tác giả :
Thể Loại : Học Ngoại Ngữ
PDF Đọc Online


Learning English as a Foreign Language For Dummies của hai tác giả Gavin Dudeney và Nicky Hockly đưa ra cho người học những kiến thức thú vị về ngôn ngữ Tiếng Anh và từng bước bắt đầu học để có thể đạt được hiệu quả cao nhất.

Learning English as a Foreign Language For Dummies giúp bạn:

  • Nâng cao kỹ năng Tiếng Anh mà không cần giáo viên.
  • Nói Tiếng Anh trôi chảy ở nơi làm việc hoặc giao tiếp hàng ngày.
  • Sử dụng ngữ pháp Tiếng Anh đúng và phát âm chuẩn
  • Âm điệu lưu loát với phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả

Learning English as a Foreign Language For Dummies gồm các phần:

  • Part I: Getting Started
  • Part II: English in Action
  • Part III: English on the Go
  • Part IV: The Part of Tens
  • Part V: Appendices
Có thể bạn thích sách  384 Tình Huống Thực Hành Đàm Thoại Tiếng Hàn