Cinque Terre

Lịch Sử Nghệ Thuật Phương Tây

Tác giả :
Thể Loại : Thể Thao - Nghệ Thuật
PDF Đọc Online


Nghệ thuật là phương tiện diễn đạt ý tưởng và cảm xúc bằng hình tượng. Từ thời mông muội, con người đã có bản năng hướng đến cái đẹp. Nhu cầu đó thúc đẩy không ngừng sự tiến hóa và sáng tạo của các bộ môn nghệ thuật. Nó không chỉ thể hiện năng lực tưởng tượng của con người mà còn phản ánh một phần thực tế cuộc sống.

Khác với âm nhạc, nghệ thuật tạo hình truyền cảm thức đến người thưởng ngoạn từ tốn hơn, không chỉ đòi hỏi sự đồng cảm, mà còn phải có kiến thức nhất định về tôn giáo, về lịch sử… Chúng ta chỉ có thể thưởng thức đầy đủ, rốt ráo hơn một tác phẩm nghệ thuật nếu hiểu thấu bối cảnh, mục đích nguyên thủy của nó cùng tiêu chí các trường phái sáng tác.

Với tất cả khát khao vượt qua những gì đã định hình trước đó, nghệ thuật mãi mãi không ngừng được tìm kiếm và sáng tạo.

Có thể bạn thích sách  Kỹ Thuật Chơi Billiards