Cinque Terre

Luật Đời Và Cha Con

Tác giả :
Thể Loại : Văn Học Việt Nam
EPUB MOBI


Với giới văn học nước nhà và bạn đọc gần xa thì những tiểu thuyết như “Luật đời và cha con” thực sự gây một ngạc nhiên và tiếng vang lớn, cho dù thành công của nó đến mức độ nào. Nhà văn Phan Ngọc Tiến trên Văn nghệ ngày 1/1/2006 đã phải “thốt” lên: “Văn đàn 2005 có một số sự kiện, trong đó có “Luật đời và cha con”. 20 năm trước có Nguyễn Mạnh Tuấn với Cù lao chàm, bây giờ có Nguyễn Bắc Sơn với “Luật đời và cha con””. Chính vì tác phẩm hiếm, nhạy cảm với đời sống chính trị, xã hội, con người như vậy nên những nghiên cứu sâu về nó cũng rất ít và gần như chưa có vì vậy chúng tôi có thể tự hào mà khẳng định rằng: Chúng tôi là những sinh viên đầu tiên làm tiểu luận về đề tài này cho dù còn nhiều hạn chế, song chúng tôi sẽ cố gắng đặt những nền móng đầu tiên và hi vọng tiếp theo sẽ có nhiều những người khác nghiên cứu và phát triển ở một tầm cao hơn.

Có thể bạn thích sách  Chị Em Khác Mẹ