Cinque Terre

Marketing Đương Đại

Tác giả :
Thể Loại : Marketing - Bán hàng
PDF Đọc Online


Mục đích của quyển sách này nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức căn bản về lý thuyết marketing, tiến trình lập kế hoạch marketing, thông qua các giải thích chi tiết với tất cả các khái niệm, quan điểm và phương pháp tiếp cận lý thuyết marketing hiện đại. 

Có thể bạn thích sách  Dịch Vụ Thượng Hạng, Lợi Nhuận Bền Vững