Cinque Terre

Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử VN

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
EPUB MOBI


Đánh giặc giữ nước là một nội dung chủ yếu của lịch sử dân tộc Việt Nam. Thế kỷ nào, thời đại nào quân và dân ta cũng đều phải chống giặc ngoại xâm. Những chiến công hiển hách từ Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh sẽ để lại cho các thế hệ mai sau những bài học, những tấm gương ngời sáng về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, về trí tuệ Việt Nam. Cuốn sách MỘT SỐ TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRONG LỊCH SỨ DÂN TỘC của các tác giả: Phan Huy Lê – Bùi Đăng Dũng – Phan Đại Doãn – Phạm Thị Tâm – Trần Bá Chí, được tái bản theo yêu cầu của một số đơn vị, cơ quan và những nhà nghiên cứu. Ở cuốn sách này tập thể tác giả đã cố gắng phục dựng lại sáu chiến thắng oanh liệt có ý nghĩa quyết định của quân và dân ta trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thời kỳ phong kiến độc lập. Đó là: – Chiến thắng Như Nguyệt năm 1077.
– Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.
– Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động năm 1426.
– Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang năm 1427.
– Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút năm 1785.
– Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa năm 1789.