Cinque Terre

Người Trung Quốc Xấu Xí

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
EPUB MOBI PDF Đọc Online


Quyển sách này tuy được viết và xuất bản ban đầu ở Đài Loan, tuy có một cái nhìn độc đáo về văn hóa và các chế độ chính trị Trung Quốc, đặc biệt chỉ trích những phong trào Phản hữu, Cách mạng Văn hóa,v.v…và cả Mao Trạch Đông

Có thể bạn thích sách  Hồ Chí Minh Toàn Tập