Cinque Terre

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Tác giả :
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
PDF Đọc Online


Cuốn sách Quản trị nguồn nhân lực do tác giả Trần Kim Dung biên soạn đã được Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành sẽ giới thiệu đến các quản trị gia, các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh và bạn đọc quan tâm, các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. Nội dung sách gồm 10 chương :
– Chương 1: Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực
– Chương 2: Hoạch định nguồn nhân lực
– Chương 3: Phân tích công việc
– Chương 4: Quá trình tuyển dụng
– Chương 5: Trắc nghiệm và phỏng vấn
– Chương 6: Định hướng và phát triển nghề nghiệp
– Chương 7: Đào tạo và phát triển
– Chương 8: Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên
– Chương 9: Trả công lao động
– Chương 10: Quan hệ lao động

– Chương 11: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế

– Chương 12: Đánh giá kết quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực
Với cách trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn, hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu hữu ích đối với các bạn.