Cinque Terre

Sổ Tay Nội Khoa

Tác giả :
Thể Loại : Y Học - Sức Khỏe
PDF Đọc Online


Sổ Tay Nội Khoa – Harrison – 18th

Không cần phải bàn về độ nổi tiếng của Harrison trong Nội khoa khi luôn là sách gối đầu cho bao nhiêu thế hệ bác sĩ , nay nhóm Chia sẻ ca lâm sàng mang đến cho chúng ta bản dịch của quyển Harrison Manual of Medicine 18th , rất chân thành cảm ơn nhóm đã giúp cho bạn đọc có thể tiếp cận dễ dàng hơn với sách ngoại văn Y khoa.

Nội dung sách gồm 18 chương với đủ các phân khoa nhỏ như Hô Hấp , Tiết Niệu , Tiêu hóa , Tim mạch … đến các chương nhỏ bổ túc kiến thức thêm

Có thể bạn thích sách  Giải Phẫu Cắt Lớp CT-MRI (Cuốn 3: Phần Cột Sống – Chân – Tay)