Cinque Terre

Sống 24 giờ một ngày

Tác giả :
Thể Loại : Tâm Lý - Kỹ Năng Sống
EPUB MOBI


Sách rất mỏng, chỉ năm sáu chục trang mà Dale Carnegie, tác giả cuốn “Đắc nhân tâm”, coi là quý như vàng, khuyên tất cả các học sinh của ông đi đâu cũng nên mang theo trong túi để hễ có rảnh vài phút thì mở ra đọc.

Có thể bạn thích sách  7 Quyết Định Làm Nên Thành Công