Cinque Terre

Sử Trung Quốc

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
EPUB


lịch sử Trung Hoa là lịch sử của một nền văn minh vô cùng độc đặc (infiniment originale: Guillermaz), tuy ra đời sau vài nền văn minh khác: Ai Cập, Lưỡng Hà… nhưng tồn tại lâu nhất. Khoảng 3.000 năm trước, nó xuất hiện từ miền trung du sông Hoàng Hà.

Có thể bạn thích sách  Truyền Kì Mạn Lục