Cinque Terre

Tại sao khách hàng không làm những gì bạn muốn họ làm

Tác giả :
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
EPUB MOBI


Nội dung của cuốn sách Tại Sao Khách Hàng Không làm Những Gì Bạn Muốn Họ Làm (24 Giải Đáp Để Khắc Phục Các Vấn Đề Thông Thường Trong Việc Bán Hàng) gồm có các mục sau: Tại sao khách hàng không làm điều bạn muốn họ làm. Đặt trọng tâm trở thành một người chuyên nghiệp. Khởi sự với các tình huống và các chiến lược. Thấu hiểu sự thờ ơ, rồi tìm hiểu các nhu cầu. Tập chung vào khách hàng có tiềm năng cao nhất. Chỉ đặt kế hoạch cho việc bán hàng trong tương lai. Gợi mở suy nghĩ của khách hàng. Phát hiện các nhu cầu cảu khách hàng. Thông tin các lợi ích của sản phẩm cho khách hàng. Thiết lập quan hệ. Xác định những gì bạn muốn khách hàng làm. Phải đảm bảo rằng khách hàng hiểu được. Tìm sự tin cậy qua minh chứng. Đối phó với những vấn đề đã được tiên liệu. Vượt qua các trở ngại cho việc mua hàng. Làm việc để vượt qua các nhận xét tiêu cực. Theo dõi sát sao các hành động của khách hàng. Hỗ trợ các vấn đề theo thứ tự ưu tiên. Hướng dẫn khách hàng quyết định mua. Làm việc với người ra quyết định trực tiếp hoặc gián tiếp. Giúp khách hàng mua một cách sáng suốt. Hướng đến sự thỏa mãn, trước và sau khi bán hàng. Làm việc cho thương lượng suôn sẻ. Phối gợp hành động. Phụ lục cẩm nang hướng dẫn bán hàng chuyên nghiệp