Cinque Terre

Thị Trường Hối Đoái

Tác giả :
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
PDF Đọc Online


Cuốn sách đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến thị trường hối đoái, từ các vấn đề cơ bản và đơn giản nhất đến các vấn đề phức tạp liên quan đến các nghiệp vụ hối đoái, kinh doanh tiền tệ và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh tiền tệ.

Có thể bạn thích sách  Thuật Lãnh Đạo