Cinque Terre

Thư Pháp Việt – Lý Thuyết Và Thực Hành

Tác giả :
Thể Loại : Thể Thao - Nghệ Thuật
PDF Đọc Online


Trong tập sách này, Đăng Học phác thảo những sơ khởi về lí luận thư pháp Việt. Bằng kinh nghiệm, kiến thức của mình, ông đã tìm tòi và sáng tạo, mạnh dạng đưa ra phương pháp thực hành, cũng như phân loại các thể chữ như (Điền thể, Thủy thể, Mộc thể, Phong thể, Biến thể) và cách cảm nhận về tác phẩm thư pháp Việt. Bút một núi vượt gian truân khổ luyện Giấy cả rừng lót bước đến thành công Mực đầy sông chở con đò tri thức Đưa ta về bờ bến của thăng hoa.

Có thể bạn thích sách  Taekwon Do Kỹ Thuật Căn Bản