Cinque Terre

Toàn Văn Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
PDF Đọc Online


Mục lục:

 • Di chúc của Bác Hồ mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi
 • Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Nghị quyết của tổ chức Giáo dục, khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO) về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Thông báo của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Bút tích Di chúc của Chủ tịch
 • Nguyên văn các bản viết Di chúc của Chủ tịch
 • Di chúc của Chủ tịch công bố năm 1969
 • Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam
 • 30 năm thực hiện Di chúc Bác, 30 năm phấn đấu gian khổ, 30 năm giành nhiều thành tựu quan trọng
 • Một số lời dạy của Bác Hồ
 • Bác Hồ dạy về đạo lý làm người
Có thể bạn thích sách  Các cụ Trạng Việt Nam