Cinque Terre

Tự Luyện Nội Công Thiếu Lâm Tự

Tác giả :
Thể Loại : Y Học - Sức Khỏe
EPUB MOBI


Lịch sử môn nội công, độ tuổi và mức độ tập, hiệu quả của nội công Sơn Đông

Bài tập I – Luyện thân thủ gồm Ngũ Bộ Tấn để tấn vững chắc, Thập Bát Thế Thủ Tụ Lực đẻ biết cách phát huy sức lực trong người

Phép quán tưởng Khí Thần Hóa Lực

Bài tập II – Thiết Tuyến Viên Hình Quyền 36 thức luyện nội công và chiến đấu thượng thừa, có thể làm nền tảng ứng dụng cho mọi môn phái

Phép chế vòng thiết tuyến

Có thể bạn thích sách  Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam