Cinque Terre

Từ Sinh Lý Đến Dưỡng Sinh

Tác giả :
Thể Loại : Y Học - Sức Khỏe
PDF Đọc Online


Sách tuy nhỏ, nhưng chứa đựng rất nhiều kiến thức đông tây, nói chung đúng hơn, nó đúc kết rất nhiều kiến thức tản mạn thành hệ thống, quy những hoạt động tâm lý sinh lý phức tạp về một mối, đi từ những kích động thiên hình vạn trạng của môi trường bên ngoài đến phản ứng một cách hình như duy nhất của cơ thể. Đi vào cơ bản như vậy và dựa vào kinh nghiệm cổ truyền, tác giả đề xuất ra được một phương pháp và những biện pháp tập luyện đơn giản nhưng rất hiệu nghiệm.

Có thể bạn thích sách  Bấm Huyệt Nơi Bàn Chân