Cinque Terre

Tuyển Tập Nguyễn Hiến Lê – Tập 2 : Sử Học

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
PDF Đọc Online


Bộ sách Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê do Nguyễn Q. Thắng sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. Bộ sách gồm có 4 cuốn:
Cuốn 1: Triết học
Cuốn 2: Sử học
Cuốn 3: Ngữ học
Cuốn 4: Văn học
Tuyển Tập Nguyễn Hiến Lê – Tập II: Sử Học
Tuyển tập này giới thiệu với các bạn một số tác phẩm về lịch sử về văn minh thế giới mà tác giả đã bỏ nhiều tâm huyết để thực hiện. Phần lịch sử thế giới là một lược sử về diễn tiến của lịch sử nhân loại từ khởi thủy đến hiện đại xuyên suốt không gian và thời gian; sử Trung Quốc là một “Tập đại thành” của tác giả về toàn cảnh lịch sử Trung Quốc từ cổ đại đến hiện đại. Đây là một tác phẩm lớn và tương đối đầy đủ nhất của Nguyễn Hiến Lê về “Trung Hoa học”.
Những tác phẩm về lịch sử được giới thiệu trong sách là cái nhìn xuyên suốt về lịch sử, văn minh sử thế giới và lịch sử cận đại Việt Nam.