Cinque Terre

Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam – Nhìn Từ Lý Luận Và Thực Tiễn

Tác giả :
Thể Loại : Văn Hóa
PDF Đọc Online


1. Phần 1: Lý luận chung về ngành ẩm thực và văn hóa ẩm thực Việt Nam.

– Văn hóa ẩm thực Việt Nam.

– Vài nét về ngành văn hóa học ẩm thực Việt Nam.

– Mấy nét khái quát (phác họa) về văn hóa ẩm thực dân gian Việt Nam – Hà Nội.

– Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn của văn hóa ẩm thực Hà Nội – Việt Nam.

– …

 

2. Phần 2: Văn hóa ẩm thực các vùng miền Việt Nam.

– Văn hóa ẩm thực trên nền cảnh môi trường sinh thái nhân văn Việt Nam ba miền Nam Trung Bắc.

– Nhận diện văn hóa ẩm thực Huế.

– Một thành tựu văn hóa Việt Nam – đặc sản Yến sào và nghệ thuật ẩm thực yến của thủ đô Hà Nội.

– Tết ta (nguyên đán) và văn hóa ẩm thực Việt Nam – Hà Nội.

– Mối tương quan hữu cơ Hà Tây – Hà Nội nhìn dưới góc độ văn hóa dân gian cổ truyền.

– …

 

3. Phần 3: Văn hóa ẩm thực Hà Nội.

– Các vấn đề văn hóa ẩm thực Hà Nội.

– Ẩm thực dân gian Hà Nội dưới góc nhìn văn hóa học.

– Văn hóa ẩm thực Hà Nội.

– Về việc ăn uống của người Hà Nội.

– Văn hóa ẩm thực tết Việt Nam – Hà Nội.

– …

Xin trân trọng giới thiệu.