Cinque Terre

Việt Nam Một Thiên Lịch Sử

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
EPUB MOBI


Trên thực tế, ít ai biết rằng Nguyễn Khắc Viện viết cuốn này bằng tiếng Pháp và bản tiếng Việt chỉ là bản dịch của cuốn sách. Cuốn sách viết đầy đủ về lịch sử của dân tộc Việt Nam suốt 4 ngàn năm qua. Cách viết đơn giản, xúc tích, gãy gọn. Tác phẩm được viết bằng tâm huyết và tấm lòng của nhà văn hóa vĩ đại Nguyễn Khắc Viện. Cuốn sách lần đầu tiên xuất bản năm 1976. Sau đó sách được dịch ra các thứ tiếng Anh, Đức, Nga, Tây Ban Nha. Trong suốt 30 năm qua cuốn sách được đánh giá rất cao. Cuốn sách là hình ảnh tổng quan, ngắn gọn về đất nước Việt Nam của chúng ta.

Có thể bạn thích sách  Chân Dung Những Nhà Cải Cách Giáo Dục Tiêu Biểu Trên Thế Giới